Download Epub Format Ë НО ПОЕЗИЯ, бр. 1 PDF by ¶ Petja Heinrich aviation-history.coСписанието "Но поезия" има амбициите да се превърне в терен за експерименти в&с езика, място отворено, приканващо и любопитно към всякакви прояви на нопоезия, създадена с думи, драсканици или други изразни средства.


бр.
1
ISSN: 1314-8656

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *